מסעדות שונות

מעקה מסעדת נאפיס חולון, עבודת נפחות ברזל
1020 | מעקה מסעדת נאפיס חולון, עבודת נפחות ברזל