פיסול בבני עייש

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים
1488 | מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים