סמל העיר בכניסה לחדרה

סמל העיר חדרה, אלמנט אמנותי ענק בכניסה לחדרה
1479 | סמל העיר חדרה, אלמנט אמנותי ענק בכניסה לחדרה