מיצבי פרחים בבאר שבע

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע
1386 | מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע