חרקים שונים

גמל שלמה, פיסול בנחושת בעבודת צורפות
72 | גמל שלמה, פיסול בנחושת בעבודת צורפות