קונזולות ושולחנונים

שולחנון מעץ גושני, רגליים בנפחות ברזל
311 | שולחנון מעץ גושני, רגליים בנפחות ברזל