כונניות ומדפים

כוננית מושתלת בתוך נישה,עבודת ברזל בנפח
487 | כוננית מושתלת בתוך נישה,עבודת ברזל בנפח